JEDYNKA | DWÓJKA | TRÓJKA | CZWÓRKA | PR DLA ZAGRANICY | IAR | RADIO PARLAMENT
­­­­­­­ ­

Studia Teatralne - ul. Modzelewskiego 59


Teatr Polskiego Radia dysponuje wszechstronnie wyposażonym kompleksem studiów stanowiącym unikalny w kraju zespół pomieszczeń do nagrań słuchowisk, form słowno–muzycznych, audio booków, a także ilustracyjnej muzyki teatralnej, filmowej i telewizyjnej.

Studia posiadają zróżnicowaną akustykę i wyposażone są w urządzenia do uzyskiwania efektów dźwiękowych  (ścieżki akustyczne, specjalne schody, drzwi itp.). Zbiory efektoteki obejmują wiele godzin nagranych efektów dźwiękowych.

Teatr Polskiego Radia zatrudnia doświadczonych reżyserów dźwięku, ilustratorów muzycznych, inspicjentów i kierowników produkcji, specjalizujących się w nagraniach form literackich. Pozostajemy w stałym  kontakcie z najwybitniejszymi polskimi aktorami i lektorami.

Zapraszamy na stronę internetową TPR:     http://www.polskieradio.pl/teatr/

facebook
Estrada i Studio Gdzie co
projekt i wykonanie: webmania.pl
Informacje: Wiadomości | Sport | Gospodarka | The News | Euranet | IAR | Redakcja Katolicka | Radio Parlament
Rozrywka i kultura: Muzyka | Kultura | Teatr | Studio Reportażu | Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | Orkiestra Kameralna | Chór Polskiego Radia | Studia nagrań i koncertów | Bilety
Wiedza: Nauka i technologie | Historia
Programy: Jedynka | Dwójka | Trójka | Czwórka | Zagranica
Społeczności: Forum | Kontakt