JEDYNKA | DWÓJKA | TRÓJKA | CZWÓRKA | PR DLA ZAGRANICY | IAR | RADIO PARLAMENT
baner_newsy.jpg

BASSO 3. Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich...


basso_logo_250.jpg

Wysłuchaliśmy koncertów w Studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w dniach: 2., 20. i 23.06.2019 w ramach­ BASSO 3. Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich.

BASSO 3. Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich
Warszawa 2019 |2.06 – 30.06.2019
Justyna Rekść-Raubo | Dyrektor artystyczny 

IDEA

BASSO to interdyscyplinarne przedsięwzięcie muzyczne, wyjątkowe głównie ze względu na swoją oryginalność i pionierski w skali kraju charakter. Ideą Biennale jest wykraczanie poza ramy klasycznego festiwalu muzyki poważnej. W jego programowym centrum są niskie dźwięki. Źródła tego pomysłu leżą w specyfice i bogactwie instrumentów basowych, ze szczególnym uwzględnieniem akustycznych instrumentów smyczkowych (wiolonczeli, violi da gamba, kontrabasu), elektrycznych i elektronicznych (gitara basowa, syntezator) oraz historycznych (lutnia basowa), ale i możliwości głosu ludzkiego. Nazwa Biennale nawiązuje do barokowej praktyki realizacji basso continuo (stały bas, bas generalny) tj. najniższego głosu w muzyce poważnej, w którym zapisywano harmonię całości i który był zasadniczym elementem każdego utworu. W oprawie wizualnej festiwalu pojawia się tytularna Warszawa – miasto, które swoim kształtem może przypominać pudło rezonansowe basowego instrumentu smyczkowego.

Główną część programu BASSO stanowiły koncerty klasyczne. Wyraźnie jednak zaznaczony był także nurt muzyki tradycyjnej, eksperymentalnej i z pogranicza performansu. Zatarcie ostrej granicy między muzyką poważną i rozrywkową (Iza Połońska, Piotr Żaczek), połączenie wysokiej klasy wykonawstwa (Tomasz Konieczny, Paolo Pandolfo, Tomasz Strahl, Tadeusz Wielecki) z atrakcyjnością i przystępnością repertuaru otwartego na możliwie szerokie kręgi odbiorców (Iza Połońska, Henryk Kasperczak, Jacek Kowalski), niepozbawione wyraźnego rysu współczesnego  (Cezary Duchnowski, orkiestra AUKSO) – służyły ułatwieniu dostępu do wysokiej kultury muzycznej. Wydarzenia odbyły się w trzech przestrzeniach miasta: na warszawskich Bielanach (Podziemie Kamedulskie), Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina oraz w Polskim Radio – Studio Koncertowym im. W. Lutosławskiego, między 2.06 a 30.06.2019.


ODBIORCY

Biennale jest wydarzeniem zaprojektowanym z myślą o publiczności zróżnicowanej pod każdym względem. Jego siłą jest operowanie uniwersalnym językiem komunikacji z odbiorcą: w różnym wieku, posługującym się różnymi kodami kulturowymi. Dawno już tzw. dzisiejsza „muzyka klasyczna” przestała być muzyką rozrywkową, którą przez wieki była. W szeroko pojętej kulturze nastąpił wyjątkowo kategoryczny podział na muzykę „poważną” i „niepoważną”. Wydaje się ciekawym artystyczne i twórcze niwelowanie podziałów między różnymi sferami muzycznymi zarówno w warstwie wykonawczej, jak i wśród publiczności oraz poszukiwanie związków i tego, co w tych związkach najbardziej wartościowe, pod warunkiem każdorazowo zapewnionej gwarancji jakości i walorów artystycznych.

Pomysł w takim ujęciu zdaje się być unikatowym i oryginalnym w skali międzynarodowej, bowiem najważniejsze festiwale dedykowane instrumentom basowym (najczęściej wiolonczeli) w Europie i na świecie (Cello Festival w Kronbergu, Cello Rocky Mountain Fest na Uniwersytecie w Denver, Adelaide International Cello Festiwal, Seattle Cello Festiwal, Festiwal Wiolonczelowy w Dordrechcie /Holandia/ lub w Manchester, New Zealand Cello Festival) - skupiają się na prezentacji muzyki wiolonczelowej i towarzyszących im konkursach oraz mistrzowskich kursach wirtuozów tego instrumentu. Naczelną ideą przedsięwzięcia jest możliwie szeroka prezentacja muzyki, brzmień, i różnych zjawisk artystycznych związanych z basowymi instrumentami (smyczkowymi, dętymi, klawiszowymi – akustycznymi i elektrycznymi) oraz uświadomienie podstawowej funkcji owych najniższych głosów i instrumentów w kulturze muzycznej. Istotnym elementem, obok prezentacji muzyki, będzie walor popularyzatorski i edukacyjny imprezy adresowany do publiczności o rozmaitym poziomie wiedzy muzycznej, różnych gustach muzycznych ze szczególnym naciskiem na młode pokolenie odbiorców (mistrzowski kurs violi da gamba i wiolonczeli barokowej Paolo Pandolfo, kontrabasowe warsztaty dla dzieci Michała Woźniaka).


HISTORIA

W roku 2015 odbyła się pierwsza edycja BASSO, zainicjowana przez Fundację f.o.r.t.e. Dotychczas podobnego wydarzenia ani w Warszawie, ani w Polsce nie było. W ciągu czterech czerwcowych tygodni wystąpili: wiolonczeliści Ivan Monighetti, Zuzanna Sosnowska, Warszawska Grupa CELLONET, gambista Petr Wagner, któremu partnerował klawesynista Władysław Kłosiewicz, gitarzysta basowy Krzysztof Ścierański, a także improwizatorzy Irena i Vojtěch Havlovi. Różne nurty przeplatały się każdorazowo w ramach jednego koncertu, przełamując schematy pozostawania w ramach czystych i jasno określonych gatunków. Wśród wydarzeń towarzyszących znalazł się wykład o akustyce Tadeusza Sudnika, a także prezentacja wspaków – instrumentów autorstwa lutnika Andrzeja Króla.

W roku 2017 drugą edycję BASSO zainaugurowała orkiestra AUKSO, towarzysząc wiolonczeliście Dominikowi Połońskiemu (przedwcześnie zmarłemu w czerwcu roku 2018). Podczas tego wieczoru dedykowanego muzyce współczesnej w Studio Koncertowym im. W. Lutosławskiego można było usłyszeć także młodą niezwykle utalentowana fagocistkę – Katarzynę Zdybel-Nam. Niekwestionowanym wydarzeniem drugiej edycji Biennale w roku 2017 był z pewnością koncert czołowego europejskiego zespołu barokowego – Les Basses Réunies. Artyści wystąpili pod wodzą swego założyciela i dyrektora artystycznego – Bruno Cocseta. To jeden z najwybitniejszych wiolonczelistów barokowych średniego pokolenia, czego dowiodło także spotkanie z Artystą wirtuozowsko poprowadzone przez specjalistkę w dziedzinie muzyki dawnej – red. Magdalenę Łoś z Programu 2 PR. Biennale to było też okazją do spotkania z muzyką i improwizacją, którą zaprezentował niezwykły duet wiolonczeli i tuby. Bohaterami performatywnego koncertu byli – wszechstronny wiolonczelista, na co dzień występujący w jedynej swojego rodzaju kabaretowej formacji muzycznej Grupa Mocarta – Bolek Błaszczyk oraz legendarny tubista – Zdzisław Piernik. Program był oparty na twórczości Andrzeja Bieżana – kompozytora, improwizatora, performera. Tubista towarzyszył także swojej córce – Justynie podczas koncertu pieśni ludowych (Justyna Piernik – głos, Piotr Piszczatowski – ludowe basy, Zdzisław Piernik – tuba). AUKSO zamykało również tę drugą edycję – oryginalnym programem muzyki ludowej z zespołem „Kapela Maliszów”.


PROGRAM

Biennale BASSO jest interdyscyplinarnym wydarzeniem ukazującym różne dziedziny muzyczne, eksponującym pięć nurtów: klasyczny, współczesny, eksperymentalny, muzyki dawnej oraz performatywno-rozrywkowej.


1. Nurt klasyczny:

- AUKSO KLASYCZNIE

Tomasz Konieczny – święcący tryumfy w nowojorskiej Metropolitan Opera i w niemieckim Bayreuth światowej klasy bas-baryton oraz kultowa orkiestra AUKSO pod dyr. Marka Mosia w klasycznej odsłonie, z muzyką polską XIX i XX wieku – m.in. obowiązujący w tym roku Moniuszko oraz słynne i ulubione przez publiczność Cztery sonety miłosne Tadeusza Bairda, w towarzystwie uznanych już dzieł Czajkowskiego i Mozarta;


2. Nurt performatywno-rozrywkowy:

- BASSOwo w PODZIEMIU

Recital gitarzysty basowego Piotra Żaczka: jak grube są struny w gitarze basowej i jak na takich strunach zabrzmi Bach? O tym będzie można się było przekonać w niezwykłych przestrzeniach Podziemia Pokamedulskiego na Bielanach, gdzie artyście  towarzyszył mistrz perkusji – Robert Luty.


3. Nurt współczesny:

- Dominik Połoński IN MEMORIAM

Niezwykły wieczór z udziałem orkiestry AUKSO pod dyr. Marka Mosia – w pierwszą rocznicę śmierci Dominika Połońskiego: Jan Sebastian Bach wykonany przez młodą wiolonczelistkę Ewę Kędzierską oraz dwa utwory kompozytora drugiego pokolenia muzycznego rodu – Mikołaja Góreckiego w mistrzowskiej interpretacji Tomasza Strahla (wiolonczela) i niezapomniany Jerzy Wasowski w wykonaniu charyzmatycznej Izy Połońskiej (śpiew). A na początek prezentacja filmu Aleksandry Rek „Wariacja na wiolonczelę solo”;

- KONTRA-BASSOwo w PODZIEMIU

Recital i spotkanie z wybitnym kompozytorem i kontrabasistą – Tadeuszem Wieleckim to rzadka okazja do udziału w jego niezwykłych kreacjach, przepełnionych improwizacją i eksperymentem brzmieniowym. Ciąg dalszy poznawania i zabaw z kontrabasem zapewni Michał Woźniak, podczas warsztatów dedykowanych najmłodszej publiczności.

4. Nurt muzyki dawnej:

- BAROQUE+

Nocny recital gambowy – muzyka wczesnego i dojrzałego baroku (Hume, Bach), podczas którego nie zabraknie również osobistej, improwizowanej kreacji bohatera wieczoru – jednego z najwybitniejszych na świecie wirtuozów violi da gamba Paolo Pandolfo; Wieczór poprowadziła wybitna znawczyni muzyki
dawnej, muzykolog i redaktor Programu 2 Polskiego Radia – Magdalena Łoś;


- DUMY STAROPOLSKIE

Jedyni w swoim rodzaju: Jacek Kowalski i Henryk Kasperczak w programie pieśni polskich z XVI i XVII wieku, okraszonym prezentacją rzadko spotykanych instrumentów szarpanych: m.in. lutni basowej i tureckiego saz.

5. Nurt eksperymentalny:

- ELF w PODZIEMIU

Spotkanie z ekstremalnie niskimi interferencjami (extremely low frequency) wygenerowanymi przez komputer i oprogramowanie firmy Apple w rękach czołowego polskiego kompozytora średniego pokolenia, pianisty i improwizatora Cezarego Duchnowskiego - współtwórcy (wraz z Agatą Zubel) słynnego duetu ElettroVoce.

Koncerty w Studiu Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego

Niedziela, 2. 06. 2019, godz. 20.00
BASSO 3. Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich

Organizatorzy: Fundacja Forte, Program 2 Polskiego Radia

Wykonawcy:
Tomasz Konieczny bas-baryton
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
Marek Moś
dyrygent

Program:
Wolfgang Amadeus MOZART – Serenada na orkiestrę smyczkową G-dur nr 13 KV 525, Tadeusz BAIRD – Cztery sonety miłosne na baryton i orkiestrę smyczkową, Piotr CZAJKOWSKI – Serenada na orkiestrę smyczkową C-dur op. 48

Bilety w cenie 40 zł


Czwartek, 20. 06. 2019, godz. 20.00
BASSO 3. Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich
Dominik Połoński IN MEMORIAM

Organizatorzy: Fundacja Forte, Program 2 Polskiego Radia

Wykonawcy:
Iza Połońska śpiew
Ewa Kędzierska wiolonczela
Tomasz Strahl wiolonczela
AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
Marek Moś
dyrygent

Program:
Pokaz filmu Wariacja na wiolonczelę solo (reż. A. Rek), Johann Sebastian BACH – Suita G-dur BWV 1007, Mikołaj GÓRECKI – Elegia na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową, Jerzy WASOWSKI – Pejzaż bez Ciebie (sł. Jeremi Przybora), Seweryn KRAJEWSKI – Co to jest czułość (sł. Magda Czapińska), Adam SŁAWIŃSKI – Na całych jeziorach Ty (sł. Agnieszka Osiecka)

Bilety w cenie 30 zł


Niedziela, 23. 06. 2019, godz. 21.00
BASSO 3. Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich
BAROQUE +

Organizatorzy: Fundacja Forte, Program 2 Polskiego Radia

Wykonawcy:
Paolo Pandolfo viola da gamba

Program:
Johann Sebastian BACH – Suita nr 3 C-dur BWV 1009, Suita nr 6 D-dur BWV 1012, Tobias HUME – The Spirit of Gambo, Love's Farewell, Pollish Ayre, Paolo PANDOLFO – Improwizacje

Prowadzenie koncertu: Magdalena Łoś

Bilety w cenie 30 zł» powrót

Jeśli chcą Państwo otrzymywać bieżące informacje o naszym repertuarze, proszę wysłać swoje zgłoszenie na adres: barbara.czerska@polskieradio.pl
facebook
Estrada i Studio Gdzie co
projekt i wykonanie: webmania.pl
Informacje: Wiadomości | Sport | Gospodarka | The News | Euranet | IAR | Redakcja Katolicka | Radio Parlament
Rozrywka i kultura: Muzyka | Kultura | Teatr | Studio Reportażu | Polska Orkiestra Radiowa | Orkiestra Kameralna | Chór Polskiego Radia | Studia nagrań i koncertów | Bilety
Wiedza: Nauka i technologie | Historia
Programy: Jedynka | Dwójka | Trójka | Czwórka | Zagranica
Społeczności: Forum | Kontakt